HAMAG - BICRO zajmovi

HAMAG- BICRO je državna agencija za razvoj malog i srednjeg poduzetništva koja je raspisala natječaje za zajmove koji se mogu iskoristiti svake godine do 2020.

Investicijski zajam: 1000€ - 50 000€ 
- 0,5% kamatna stopa
- do 20 mjeseci počeka i rok otplate do 10 godina
- 30% investicije zajma može se iskoristiti za obrtna sredstva
- investicijski zajam može se iskoristiti za nabavu stroja (novo / rabljeno) i opreme, kupnju poslovnog prostora i zemljišta za izgradnju poslovnog objekta te za turističke djelatnosti

Micro zajam za obrtna sredstva: 1000€ - 25 000€
-1.5% kamatna stopa
- do 9 mjeseci počeka i rok otplate do 3 godine
- micro zajam za obrtna sredstva može se iskoristiti za nabavu sirovina i materijala, financiranje fiksnih troškova (plaće, režije, najam...)

© 2017 Zorko j.d.o.o.