Izrada marketing plana

Što je marketing plan?

Marketing plan je pisani dokument ili nacrt na osnovu kojeg se provode i nadziru marketinške aktivnosti u poduzeću ili organizaciji. On predstavlja mapu puta za marketinško djelovanje u određenom vremenskom periodu u budućnosti. Plan marketinga sadrži detaljno razrađene strategije i programe marketinga radi postizanja ciljeva na određenom tržištu tako da predstavlja glavni instrument za usmjeravanje i koordinaciju marketinških aktivnosti.
Marketing plan služi nizu svrha:
• daje “putokaz” za provođenje strategije poduzeća i ostvarenje ciljeva
• pomaže pri upravljačkom nadzoru i praćenju provođenja strategije
• obavještava nove učesnike u planu o njihovim ulogama i zaduženjima
• stimulira razmišljanje i poboljšava upotrebu resursa
• dodjeljuje odgovornost, zadatke i vremenski raspored
• omogućava učesnicima da budu svjesni problema, šansi i prijetnji

Prednosti marketing plana

Otvorenost i dinamičnost suvremenog tržišta doprinijela je da marketing postane jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija poslovna funkcija. Sva poduzeća danas ulažu značajna sredstva u marketing, kako bi se približili svojim kupcima i istaknuli od konkurencije. Efikasan marketing je ključ uspjeha na tržištu, jer se marketinške greške danas skupo plaćaju. Izaberite pogrešnu strategiju, neadekvatan kanal komunikacije sa tržištem ili nerazumljivu promotivnu poruku u svojoj kampanji – i osjetit ćete to na svojoj prodaji. Upravo zbog toga, marketingu se danas više ne može pristupati amaterski i oslanjati se na improvizaciju. Sve marketinške aktivnosti potrebno je pažljivo osmisliti i isplanirati, kako bi se postigao željeni rezultat.

© 2017 Zorko j.d.o.o.