Oglašavanje

Narudžbe za akcije oglašavanja primaju se u pismenom ili elektroničkom obliku, pri čemu je potrebno naznačiti naziv akcije oglašavanja, trajanje akcije oglašavanja sa navedenim točnim datumom početka i završetka; broj, veličinu i vrstu plakatnih površina na kojima će se odvijati akcija oglašavanja. Promjene ili dopune narudžbe moraju poduzeću ZORKO j.d.o.o. biti dostavljene pismeno.

Naručitelj prihvaća punu odgovornost za sadržaj plakata, te u slučaju povrede zakona Republike Hrvatske o oglašavanju, povrede autorskog prava ili sličnog spora, direktno odgovara oštećenoj trećoj osobi. ZORKO j.d.o.o. nema nikakvu pravnu odgovornost prema istoj.

© 2017 Zorko j.d.o.o.